Panorama 3602019-11-28T07:29:53+01:00

VIRTUALNA PANORAMA 360 KAMP KOZICA

Panorama u 360 stupnjeva Kampa Kozica nudi pogled kojim možete vidjeti cjelokupnu površinu i poziciju. Da biste pregledavali 360 panoramu, koristite miš na svojem računalu. Na vašem pametnom telefonu panoramu 360 možete pregledavati pomicanjem svojeg uređaja.